Η πλούσια σε μέταλλα γη του Λαυρίου αποτέλεσε βασική πηγή εισοδήματος της αρχαίας πόλης των Αθηνών και οδήγησε στην ακμή της. Τα μεταλλεία επαναλειτούργησαν το 1864. Τότε χτίστηκε η πόλη από την αρχή με άρτιο ρυμοτομικό σχέδιο και εμβληματικά κτίρια. Τα νεοκλασικά κτίρια της μεταλλευτικής εταιρίας που πλέον ανήκουν στον Δήμο, τα βιομηχανικά κτίσματα που στεγάζουν το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Κέντρο, η ψαραγορά σε σχέδια του Τσίλλερ και το Α’ Δημοτικό Σχολείο είναι μερικοί από τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της πόλης.
Σημαντικό μνημείο της περιοχής αποτελεί το αρχαίο θέατρο Θορικού.