Βυζαντινή Αθήνα

Κατά τα πρώτα βυζαντινά χρόνια η Αθήνα χάνει την αίγλη της περνώντας στην αφάνεια και υποφέρει από ληστρικές επιδρομές που λεηλατούν τους θησαυρούς της. Συρρικνωμένη αγωνίζεται να επιβιώσει ενώ η παρακμή και η εσωστρέφεια είναι τόσο έντονες που οι αναφορές σε πηγές είναι σπάνιες. Ο Παρθενώνας όπως και οι περισσότεροι αρχαίοι ναοί μετατρέπονται σε χριστιανικούς.

Από τον 10ο  έως τον 12ο αιώνα η Αθήνα γνωρίζει ξανά ανάπτυξη και γίνεται σημαντικό εμπορικό κέντρο. Τότε χτίζονται και όλες οι σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες που σώζονται μέχρι σήμερα σε πολλές γωνιές του κέντρου της πόλης.

Έπειτα η Αθήνα περνάει και πάλι σε σκοτεινή περίοδο μέχρι την Απελευθέρωση.