Η σημερινή εικόνα της Αθήνας οφείλεται στην απότομη αστικοποίηση και μετακίνηση αγροτικού πληθυσμού τη δεκαετία του 1950. Η ανάγκη να στεγαστεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων γρήγορα και φτηνά οδήγησε σε βιαστική και άναρχη ανοικοδόμηση με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν τα περισσότερα από τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας. Σε συνδυασμό με την απουσία συγκροτημένου πολεοδομικού σχεδιασμού η Αθήνα πλήρωσε τις αμαρτίες του παρελθόντος με πολύ τσιμέντο και ελάχιστο πράσινο. Αυτό που όμως εντυπωσιάζει είναι η «συγκατοίκηση» όλων των ιστορικών φάσεων της πόλης που δημιουργεί από τις πιο όμορφες, αλλόκοτες και ιδιόρρυθμες εικόνες που μπορεί να αντικρύσει κάποιος σε μια πόλη.