Ο θαυμασμός των Ρωμαίων για τον πολιτισμό της Αθήνας εξασφάλισε στην πόλη ελευθερία και προνόμια που της επέτρεψαν να διατηρήσει την οικονομική της ευημερία. Η αίγλη της συνεχίζεται και παραμένει κέντρο πνευματικής και πολιτισμικής δραστηριότητας διατηρώντας τις φιλοσοφικές σχολές, την αρχιτεκτονική και τις τέχνες της. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες αναστηλώνουν μνημεία και πλουτίζουν την πόλη με έργα κοινής ωφέλειας, όπως το υδραγωγείο, βιβλιοθήκες και γέφυρες. Το Ολυμπιείο, η Ρωμαϊκή Αγορά και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού είναι μερικά από τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της εποχής.