Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια της Αθήνας είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για τις άριστες υπηρεσίες που προσφέρουν και για τη συμβολή τους στην ιατρική επιστήμη καθώς πολλά από αυτά συνεργάζονται με ιατρικά επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού συμμετέχοντας σε έρευνες και σεμινάρια ειδίκευσης γιατρών.  Διαθέτουν υπερσύγχρονες μονάδες θεραπείας και διάγνωσης εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής όπως και καταξιωμένο ιατρικό προσωπικό, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και επιστημονικές συμβουλευτικές ομάδες. Εστιάζουν σε εξατομικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενή σε στόχο να διατηρούν το υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών.