Такси

Asteras
Eirinis Ave. 32, 15121
Тел.(+30) 18288
Athens Custom Taxi Tours
Xrysoupoleos 54, 18541
Тел.(+30) 6978 815067
Athens limousine service
Тел.(+30) 210 4818293
Athens taxi
Тел.(+30) 210 5055195
Athens taxi driver
Faiakon Str. 13, 17563
Тел.(+30) 6936 255440
Athens taxi tours
Тел.(+30) 6937 221142
Athens taxi tours 365
Stadiou Str. 5, 10562
Тел.(+30) 6909 495460
Executive taxi
Paparseni Str. 8, 11522
Тел.(+30) 215 5515262
Greek taxi
Aetionos Str. 15-17, 11636
Тел.(+30) 6972 030853
Факс(+30) 210 9816392
MercedesBenz-Taxi
Тел.(+30) 210 2483834
Radio taxi enotita
Bouaion Str. 9, 11522
Тел.(+30) 18388
Radio Taxi Hellas
Tatoiou Str. 92, 14452
Тел.(+30) 18180
Radio taxi Ikaros
Тел.(+30) 210 5152800
Radio taxi kosmos
Athinon Ave. 8, 10441
Тел.(+30) 18300
Taxi Greece
Тел.(+30) 6974 430678/(+30) 6932 205887
Факс(+30) 210 9637029
TaxiG
Mitropolitou Ilia Antoniou str. 26, 12243
Тел.(+30) 210 5317267
Taxiplon Hellas
Omorfokklisias Str. 8, 14234
Тел.(+30) 214 4165682