Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού "ιστοχώρος") ή/και κάνοντας κράτηση, αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αυτές οι σελίδες, διαθέσιμες στη διαδικτυακή διεύθυνση Trip2Athens.com, το περιεχόμενο και η δομή αυτών των σελίδων, καθώς και η υπηρεσία online κρατήσεων καταλυμάτων που προσφέρεται σε αυτές τις σελίδες και μέσω αυτού του ιστοχώρου (η “Υπηρεσία”) ανήκουν, λειτουργούν και προσφέρονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος ("ΞΕΕ", “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και παρέχονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

1.Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε (το ΞΕΕ):

  • μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας τα Ξενοδοχεία της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής μπορούν να γνωστοποιούν την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών τους και μέσω της οποίας οι επισκέπτες του ιστοχώρου μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους κρατήσεις σε αυτά τα καταλύματα.
  • μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας τοπικές επιχειρήσεις της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής μπορούν να προωθούν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες τους, να δημιουργήσουν και να διαθέσουν εκπτωτικά κουπόνια ή κουπόνια που δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους να λαμβάνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες τιμές και μέσω της οποίας χρήστες μπορούν να επιλέξουν, να αποκτήσουν και να εξαργυρώσουν τέτοια κουπόνια.

Πραγματοποιώντας μία ηλεκτρονική κράτηση μέσω του Trip2Athens.com, συνάπτετε έννομη σχέση κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου  με τον εκμεταλλευτή του καταλύματος στο οποίο κάνετε την κράτηση. Κατά την εξέλιξη των διαδικασιών της κράτησής σας, ενεργούμε αποκλειστικά ως διαβιβαστές των προτεινομένων πληροφοριών του ιστότοπου ανάμεσα σε εσάς και τις τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησής σας στον οικείο εκμεταλλευτή του καταλύματος και αποστέλλοντας σε εσάς e-mail επιβεβαίωσης εκ μέρους του παρόχου του καταλύματος, χωρίς να δημιουργείται δική μας ευθύνη και χωρίς να υφίσταται σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας, εκπροσώπησης, πρακτορείας ή μεσάζοντα με οποιονδήποτε.

Με την απόκτηση και εξαργύρωση ενός κουπονιού συνεργαζόμενης επιχείρησης, δημιουργείτε μια άμεση σχέση με την τοπική επιχείρηση η οποία έχει εκδόσει το κουπόνι για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, χωρίς δική μας ευθύνη. Από τη στιγμή που αποκτάτε το κουπόνι, εμείς ενεργούμε αποκλειστικά σαν διαβιβαστής πληροφοριών μεταξύ υμών και της τοπικής επιχείρησης η οποία εκδίδει το κουπόνι, μεταδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες προς στην τοπική επιχείρηση και στέλοντας σε εσάς ένα email επιβεβαίωσης της τοπικής επιχείρησης. Όταν εξαργυρώνετε το κουπόνι, ενημερώνουμε την τοπική επιχείρηση ότι το κουπόνι έχει εξαργυρωθεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτον.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους εκμεταλλευτές των καταλυμάτων και τις λοιπές τοπικές επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο, οι εκμεταλλευτές των καταλυμάτων και οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε σύστημα extranet μέσω του οποίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών, της διαθεσιμότητας και άλλων πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε εκμεταλλευτής καταλύματος και τοπική επιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας οποιουδήποτε διαθέσιμου καταλύματος ή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας τοπικής επιχείρησης που εμφανίζεται ή συνδέεται με οποιαδήποτε κουπόνια.

Οι υπηρεσίες του ιστότοπου προτείνονται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική ή άλλη οικονομική χρήση. Για αυτόν το λόγο, δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλης εκμετάλλευσης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται στον ιστοχώρο μας για οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

2.Τιμές για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε καταλύματα

Οι προτεινόμενες τιμές στον ιστοχώρο μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Όλες οι τιμές στον ιστοχώρο Trip2Athens.com αναγράφονται ανά δωμάτιο ή ανά άτομο για το σύνολο της διαμονής σας και συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και όλους τους άλλους φόρους (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων), εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στον ιστοχώρο μας ή στο e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης ο εκμεταλλευτής του καταλύματος δικαιούται να σας χρεώσει με την κατά νόμο αποζημίωση εκπρόθεσμης ακύρωσης.

Ορισμένες φορές, εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας χαμηλότερες τιμές για συγκεκριμένη διαμονή σε κάποιο κατάλυμα, οι οποίες ωστόσο ορίζονται από τα καταλύματα και ενδέχεται να συνοδεύονται από ειδικούς περιορισμούς. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με το δωμάτιο και τις τιμές για πιθανούς τέτοιου είδους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας.

Τυχόν προφανείς τιμολογιακές δυσαναλογίες ή λάθη (περιλαμβανομένων τυπογραφικών) δεν είναι δεσμευτικά.

3.Πιστωτική / Χρεωστική κάρτα για πληρωμές κρατήσεων

Ορισμένα καταλύματα προσφέρουν, όπου μπορεί να ισχύσει και να καταστεί διαθέσιμο, τη δυνατότητα πληρωμής (πλήρως ή μερικώς, ανάλογα με την πολιτική πληρωμών του καταλύματος) με απευθείας στον πάροχο του καταλύματος κατά την κράτηση, μέσω ασφαλούς online πληρωμής (στο βαθμό που η δυνατότητα παρέχεται κα υποστηρίζεται από την τράπεζά σας). Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται με ασφάλεια από ένα τρίτο μέρος και πραγματοποιείται απευθείας από την χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα στον τραπεζικό λογαριασμό του καταλύματος.

Για ορισμένες τιμές και ειδικές προσφορές, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί προέγκριση ή χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας (σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων) μετά την πραγματοποίηση της κράτησης. Παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τις πληροφορίες κάθε δωματίου πριν από την ολοκλήρωση της κράτησής σας για την περίπτωση κατά την οποία ισχύουν τυχόν τέτοιοι όροι.

Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτους, οι περισσότερες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών αναλαμβάνουν την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις χρεώσεις που οφείλονται σε κατάχρηση ή απάτη, οι οποίες ορισμένες φορές υπόκεινται σε ασφαλιστικώς ακάλυπτο ποσό.

Σε καμία περίπτωση το ΞΕΕ, η πλατφόρμα Trip2Athens.com, προμηθευτές του ή οποιοσδήποτε εμπλέκεται στο κύκλωμα λειτουργίας και υποστήριξης του «ιστοχώρου» δεν λαμβάνει γνώση στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας. Η πλατφόρμα δεν συλλέγει, δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών. Η μόνη συλλογή και επεξεργασία τέτοιων στοιχείων ή η γνωστοποίησή τους σε παρόχους καταλυμάτων γίνεται με ασφαλή τρόπο που παρέχεται από τρίτα συστήματα που λειτουργούν κατά το νόμο και συγκεκριμένα: 

  • Το διεθνές σύστημα πληρωμών PayPal
  • Τα συστήματα πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας των τραπεζών Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank Εργασίας
  • Το σύστημα PCI Booking ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων πιστωτικής κάρτας μέσω Fax σε παρόχους καταλυμάτων. Το σύστημα αυτό είναι PCI Compliant

Τα παραπάνω συνεργαζόμενα συστήματα αναλαμβάνουν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις να προστατεύσουν πλήρως την ασφάλεια και ιδιωτικότητα των δεδομένων της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας απέναντι στην πλατφόρμα. 

4.Ακύρωση κράτησης καταλύματος

Πραγματοποιώντας κράτηση σε ένα κατάλυμα, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή του καταλύματος και με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους (παροχής υπηρεσιών/προϊόντων) και προϋποθέσεις του καταλύματος, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για την κράτησή σας ή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τα οποία παρέχονται από το κατάλυμα (μπορείτε να ζητήσετε τους όρους και προϋποθέσεις από τον ίδιο τον πάροχο του καταλύματος). Η γενική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης κάθε καταλύματος ορίζεται από το νόμο και διατίθεται στον ιστοχώρο μας στη σελίδα με τις πληροφορίες για το κατάλυμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι για ορισμένες τιμές ή ειδικές προσφορές δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής. Παρακαλείστε να ελέγξετε τις πληροφορίες του δωματίου προσεκτικά για τέτοιους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κρατήσεις για τις οποίες απαιτείται προκαταβολή, μπορεί να ακυρωθούν (χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση) στο βαθμό που το σχετικό (υπολειπόμενο) ποσό(-ά) δεν μπορεί να εισπραχθεί πλήρως την εκάστοτε ημέρα πληρωμής σύμφωνα με τη σχετική πολιτική πληρωμής και κρατήσεων του καταλύματος. Ο κίνδυνος από καθυστερημένες πληρωμές, εσφαλμένα τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, άκυρες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή ανεπαρκή κεφάλαια βαρύνει εσάς και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων οποιουδήποτε προπληρωμένου ποσού (με μη επιστρέψιμη χρέωση) εκτός εάν το κατάλυμα συμφωνεί με ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό στην πολιτική (προ)πληρωμής και ακύρωσης.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να χρεωθείτε για την ακύρωση σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης, (προ) πληρωμής ή μη εμφάνισης του καταλύματος ή να μην δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων σας για ποσά που (προ)πληρώσατε. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική ακύρωσης, (προ)πληρωμής ή μη εμφάνισης του καταλύματος προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας και θυμηθείτε να κάνετε τις υπόλοιπες πληρωμές εγκαίρως, σύμφωνα με την εκάστοτε κράτηση.

5.Σχόλια / κριτικές πελατών

Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια πελατών μπορεί (α) να ανεβεί στη σελίδα με τις πληροφορίες του καταλύματος στον ιστοχώρο μας, αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα του καταλύματος, (β) να χρησιμοποιηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από το ΞΕΕ και κατά την απόλυτη ευχέρειά του στον ιστοχώρο μας ή σε τέτοιου είδους πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το ΞΕΕ. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε σχόλια, κατά την απόλυτη ευχέρειά μας. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κ.α.

6.Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βάσει των περιορισμών που ισχύουν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν ευθυνόμαστε παρά μόνο για άμεσες ζημίες τις οποίες υποστήκατε, ή προκαλέσατε λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών μας διαβίβασης των πληροφοριών.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από το κατάλυμα ή άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του καταλύματος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο κατάλυμα ή σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, της διεύθυνσης, των στελεχών, των πρακτόρων, των εκπροσώπων ή των συνεργαζόμενων εταιρειών), των οποίων τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται (άμεσα ή έμμεσα), προσφέρονται ή προωθούνται στον ή μέσω του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέρα από τον έλεγχό μας.

Εάν το κατάλυμα όπου μένετε σας χρεώσει (ή σας έχει χρεώσει) για το δωμάτιό σας, ή εάν διευκολύνουμε την πληρωμή της τιμής του δωματίου, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το κατάλυμα είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνο για τη συλλογή, παρακράτηση, υποβολή και πληρωμή των ισχυόντων φόρων που αναλογούν στο συνολικό ποσό της τιμής του δωματίου προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Το ΞΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την υποβολή, συλλογή, παρακράτηση ή πληρωμή των σχετικών φόρων που αναλογούν στην τιμή του δωματίου προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

7.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από τον ιστοχώρο μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό του ιστοχώρου μας ανήκουν στο ΞΕΕ και στους προμηθευτές ή παρόχους των υπηρεσιών της.

Το ΞΕΕ διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, του ιστοχώρου μέσω του οποίου διατίθεται η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, εξάγετε, δημιουργήσετε συνδέσμους προς, δημοσιεύετε, προωθήσετε, διαφημίσετε, εντάξετε, εκμεταλλευτείτε, συνδυάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών) ή του εμπορικού μας σήματος χωρίς ρητή γραπτή μας άδεια. Στον βαθμό που θα (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούσατε ή συνδυάζατε το (μεταφρασμένο) περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών) ή που ιδιοποιείστε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστοχώρο ή οποιοδήποτε (μεταφρασμένο) περιεχόμενο ή σχόλιο πελάτη, με το παρόν αναθέτετε, μεταφέρετε και αποδίδετε κάθε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ΞΕΕ. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσεις δεδομένων).

8.Λοιποί όροι και προϋποθέσεις

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η παροχή των υπηρεσιών μας υπόκεινται στο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις υπηρεσίες μας θα επιλύεται αποκλειστικά  από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η Ελληνική εκδοχή του κειμένου ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική εκδοχή διατίθεται στην ιστοσελίδα μας (επιλέξτε την αγγλική γλώσσα) ή μπορεί να σας αποσταλεί μετά από γραπτό αίτημά σας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος.

9.Σχετικά με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και υπηρεσία Trip2Athens

Η υπηρεσία online κράτησης καταλυμάτων παρέχεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με γραφεία στην Αθήνα, οδός Σταδίου 24, Τ.Κ. 105 64 και ΑΦΜ 090002296. Η υπηρεσία Trip2Athens έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.