Στην Αττική λειτουργούν δέκα μαρίνες με πάνω από 4.000 θέσεις ελλιμενισμού συνολικά , οι περισσότερες από τις οποίες ανακαινίστηκαν πρόσφατα με έργα ανάπλασης και παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Αρκετές από αυτές, είναι βραβευμένες από το πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες” και καλύπτουν με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο και υπό τις ασφαλέστερες συνθήκες τις ανάγκες των επισκεπτών που φθάνουν στην Ελλάδα από τη θάλασσα.