Αστυνομικά Τμήματα / Λιμενικό

Η Αττική καλύπτεται επαρκώς στο κομμάτι της ασφάλειας από μεγάλο αριθμό Αστυνομικών τμημάτων σε όλες τις περιοχές της αλλά και Λιμενικών σταθμών στα λιμάνια της. 

Περιοχή