Η Αττική και ιδιαίτερα η Αθήνα διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών με την κάλυψη των αναγκών του πολίτη αλλά και του επισκέπτη να γίνεται μέσω της χρήσης του Μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, του προαστιακού, των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων τα οποία διαθέτουν σταθμούς σε όλη την Αττική.