Kapa change

Kapa change
(+30) 210 5234402
Η Kapa change αγοράζει και πουλάει 100 διαφορετικά ξένα χαρτονομίσματα και αυτό την καθιστά μια εταιρία πραγματικά "ειδική στο συνάλλαγμα". Επίσης αγοράζει τραπεζικές επιταγές, επιταγές συντάξεων Αμερικής, traveler's checks κτλ.
Η Κριτική μου
Προτιμήστε επίσης
G.P.K. Α.Ε.
Η εταιρεία GPK δραστηριοποιείται στον χώρο του συναλλάγματος.
Nikias
Η εταιρία Θυρέος Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος Α.
Argo exchange
Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος