Υγεία και Ασφάλεια

Οι επισκέπτες που προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οφείλουν να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (European Health Card) ή κάποιο άλλο νόμιμο κοινοτικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να εκδώσει ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας στη χώρα προέλευσης και σύμφωνα με το οποίο καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας ή μέρος αυτών.
Οι επισκέπτες που προέρχονται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συμβουλευτούν τον ασφαλιστικό φορέα τους πριν ταξιδεύσουν.

Τιμές
Τιμή
 
Athens Eye Hospital
ιδιωτικά Θεραπευτήρια
Αποστολή του Athens Eye Hospital είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης προσφέροντας διακεκριμένες υπηρεσίες υγείας.
Mediterraneo Hospital
ιδιωτικά Θεραπευτήρια
Το Mediterraneo Hospital διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες ιδιωτικές νοσηλευτικές κλινικές στην φιλοσοφία του που υποστηρίζει μία ιδιαίτερη προσέγγιση του νοσηλευτικού κέντρου και των παροχών του.
Research and Therapeutic Institure Ophthalmos
ιδιωτικά Θεραπευτήρια
Τα υψηλά πρότυπα και το εξαιρετικό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών διατηρεί το Ερευνητικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο Οφθαλμός σταθερά στις πρώτες θέσεις της ελληνικής και της διεθνής οφθαλμολογικής κοινότητας.