Υγεία και Ασφάλεια

Οι επισκέπτες που προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οφείλουν να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (European Health Card) ή κάποιο άλλο νόμιμο κοινοτικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να εκδώσει ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας στη χώρα προέλευσης και σύμφωνα με το οποίο καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας ή μέρος αυτών.
Οι επισκέπτες που προέρχονται από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συμβουλευτούν τον ασφαλιστικό φορέα τους πριν ταξιδεύσουν.

Περιοχή
 
Κατηγορία
 
Τιμές
Τιμή
 
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Στο Λαϊκό Νοσοκομείο λειτουργούν πανεπιστημιακές κλινικές και κλινικές του ΕΣΥ με επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου δίνοντας έμφαση στην άριστη εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών.
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από τα παλαιότερα στην Αθήνα, προσφέρει υπηρεσίες υγείας αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού του.
Dental Center
ιδιωτικά Θεραπευτήρια
Στο DENTAL CENTER προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες των ασθενών.
Medical Beauty Athens-Κέντρο Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής Αθήνας
ιδιωτικά Θεραπευτήρια
Το Medical Beauty Athens, Κέντρο Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής Αθήνας, εφαρμόζει σύγχρονες θεραπείες και χρησιμοποιεί τεχνολογία τελευταίας γενιάς για να αντιμετωπίσει όλο το φάσμα αισθητικών προβλημάτων και επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής.
Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1940.
Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το μαιευτήριο Έλενα Βενιζέλου ιδρύθηκε το 1933 με σκοπό να προσφέρει στην Αθήνα μία πρότυπη μαιευτική κλινική με κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό και άρτια υλικοτεχνική υποδομή.
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” είναι το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού ιδρύθηκε το 1938 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διάγνωσης και θεραπείας των παιδιών ασθενών και να προάγει την ιατρική έρευνα.
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το νοσοκομείο Αλεξάνδρα ιδρύθηκε πριν από περίπου 50 χρόνια ως μαιευτική κλινική.
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Ελπίς” είναι το πρώτο γενικό νοσοκομείο που λειτούργησε στην Αθήνα το 1842.
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» (και ως κτήριο)
Μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο από την ίδρυσή του το 1922 εώς σήμερα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής στάθμης με σεβασμό στον ασθενή και αίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνει με τη θεραπευτική διαδικασία.
Μαιευτική Κλινική «Λητώ»
ιδιωτικά Θεραπευτήρια
Το μαιευτήριο ΛΗΤΩ λειτουργεί από το 1970 με όραμα να προσφέρει μία πρότυπη μαιευτική και γυναικολογική μονάδα με ανθρώπινο πρόσωπο που παρέχει στις γυναίκες διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα σε ένα από τα πιο οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.