Αθηνά Πρόμαχος, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών)

Αθηνά Πρόμαχος, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών) Αθηνά Πρόμαχος, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών) Αθηνά Πρόμαχος, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών) Αθηνά Πρόμαχος, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών)
Το άγαλμα της Αθηνάς εδράζεται σε κίονα ιωνικού ρυθμού σε ύψος 10 μέτρων από τη στάθμη της Ακαδημίας. Η αναπαράστασή της έχει ως πρότυπο την φειδιακή Αθηνά Προμάχο, γλυπτό κολοσσιαίων διαστάσεων μεταξύ των Προπυλαίων και του Ερεχθείου που ήταν ορατό από το Σούνιο. Κατ’αντιστοιχία η Αθηνά Προμάχος της Ακαδημίας παρουσιάζεται πάνοπλη και έτοιμη για μάχη, με το δόρυ της σε ένταση και την ασπίδα ανασηκωμένη. Το γλυπτό είναι από πεντελικό μάρμαρο ενώ ο οπλισμός από ορείχαλκο. Είναι έργο του Λεωνίδα Δρόση.
Η Κριτική μου
Προτιμήστε επίσης
Απόλλων Κιθαρωδός, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών)
Το άγαλμα της Απόλλωνα εδράζεται σε κίονα ιωνικού ρυθμού σε ύψος 10 μέτρων από τη στάθμη της Ακαδημίας.
Πλάτωνας, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών)
Ο ανδριάντας είναι μέρος του κλασικιστικού γλυπτικού συνόλου που κοσμεί την Ακαδημία Αθηνών.
Σωκράτης, Λεωνίδας Δρόσης (περίβολος Ακαδημίας Αθηνών)
Ο ανδριάντας είναι μέρος του κλασικιστικού γλυπτικού συνόλου που κοσμεί την Ακαδημία Αθηνών.