Η Αθήνα από σύνολο οικισμών της Νεολιθικής εποχής στον βράχο της Ακρόπολης μετατράπηκε σε κέντρο του περίφημου Μυκηναϊκού πολιτισμού, ευημερώντας και αναπτύσσοντας εμπορική δραστηριότητα με άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Σταδιακά εξελίχθηκε σε ισχυρή πόλη-κράτος διοικούμενη από την αριστοκρατία, διατηρώντας ηγεμονική θέση και δημιουργώντας συμμαχίες. Οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα τον 6ο π. Χ. αιώνα έθεσαν τα θεμέλια της δημοκρατίας, ο τύραννος Πεισίστρατος έφερε πλούτο στην πόλη και ο Κλεισθένης, με τις ριζοσπαστικές ιδέες του, καθιέρωσε τη δημοκρατία λίγο πριν την εκπνοή του αιώνα.