Στην Αθήνα υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία που προσφέρουν ιατρική φροντίδα για περισσότερα από 150 χρόνια και έχουν συνδεθεί με την εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής και έρευνας στη χώρα. Πολλά λειτουργούν με την επιμέλεια πανεπιστημιακών σχολών εκπαιδεύοντας τους αυριανούς γιατρούς με προγράμματα που αλλάζουν τα όρια και τις δυνατότητες της επιστήμης. Διαθέτουν σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εγκαταστάσεις και υποδομές για διάγνωση και θεραπεία. Το άριστο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που επανδρώνει τα δημόσια νοσοκομεία προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με φροντίδα και ανθρώπινο πρόσωπο απέναντι στους ασθενείς.