Taxi

Asteras
Eirinis Ave. 32, 15121
tel.(+30) 18288
Athens Custom Taxi Tours
Xrysoupoleos 54, 18541
tel.(+30) 6978 815067
Athens limousine service
tel.(+30) 210 4818293
Athens taxi
tel.(+30) 210 5055195
Athens taxi driver
Faiakon Str. 13, 17563
tel.(+30) 6936 255440
Athens taxi tours
tel.(+30) 6937 221142
Athens taxi tours 365
Stadiou Str. 5, 10562
tel.(+30) 6909 495460
Executive taxi
Paparseni Str. 8, 11522
tel.(+30) 215 5515262
Greek taxi
Aetionos Str. 15-17, 11636
tel.(+30) 6972 030853
fax(+30) 210 9816392
MercedesBenz-Taxi
tel.(+30) 210 2483834
Radio taxi enotita
Bouaion Str. 9, 11522
tel.(+30) 18388
Radio Taxi Hellas
Tatoiou Str. 92, 14452
tel.(+30) 18180
Radio taxi Ikaros
tel.(+30) 210 5152800
Radio taxi kosmos
Athinon Ave. 8, 10441
tel.(+30) 18300
Taxi Greece
tel.(+30) 6974 430678/(+30) 6932 205887
fax(+30) 210 9637029
TaxiG
Mitropolitou Ilia Antoniou str. 26, 12243
tel.(+30) 210 5317267
Taxiplon Hellas
Omorfokklisias Str. 8, 14234
tel.(+30) 214 4165682